Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kawizara | August 10, 2022

Scroll to top

Top

No Comments

ขาดคนเหรอ? ให้หุ่นยนต์คุมวงออร์เคสตราแทนก็ได้นะ!

ขาดคนเหรอ? ให้หุ่นยนต์คุมวงออร์เคสตราแทนก็ได้นะ!
kawizara

 

หุ่นยนต์ในโรงงานก็มีแล้ว หุ่นยนต์ในห้างก็มีแล้ว หุ่นยนต์ตำรวจก็มีแล้ว แล้วจะแปลกอะไรถ้าเราจะมีหุ่นยนต์เป็นวาทยากรไว้คุมวงออร์เคสตรา?! 

bocelli

เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วค่ะ เมื่อวงออร์เคสตรา ชื่อ Lucca Philharmonic ในอิตาลีให้หุ่นยนต์ที่มี 2 แขนคล้ายคนชื่อ YuMi ขึ้นมาคุมวงในฐานะวาทยากรเพื่อเล่นในงาน International Robotics Festival ซึ่งก่อนที่เจ้า YuMi จะได้ขึ้นโชว์ฝีมือมันจะต้องเรียนรู้การคุมวงของวาทยากรที่เป็นมนุษย์เสียก่อนโดยให้วาทยากรคุมวงต่อหน้าคอมพิวเตอร์แล้วจับท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วยโปรแกรมก่อนจะบันทึกให้เจ้า YuMi เอาไปใช้คุมวงในครั้งนี้ ซึ่งผลก็คือมันสามารถทำหน้าที่ได้ดี มีความใกล้เคียงกับการคุมวงโดยมนุษย์มากๆ และการแสดงก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี

แต่แม้ว่าหุ่นยนต์จะทำหน้าที่นี้ได้แต่ก็ยังต้องใช้มนุษย์เป็นต้นแบบอยู่ดีดังนั้นการใช้งานจริงจึงอาจจะทำได้แค่เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น ประกอบกับการใช้วาทยากรที่เป็นคนยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีกว่า แต่จะว่าไปนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของหุ่นยนต์ในยุคปัจจุบันออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะ ซึ่งไม่ใช่แค่การคุมวงออร์เคสตรา แต่ว่าเจ้า YuMi เองก็เคยแสดงฝีมือในงานหลายๆ อย่างมาแล้วทั้งการเล่นรูบิค, การชงกาแฟ และการพับเครื่องบินกระดาษ

 

Source : theverge, abb

 

comments